Úvod

Tvorba Japonské zahrady evropského stylu realizované svépomocí a podle prastarých a moudrých pravidel. Tvůrce usiluje o co nejtěsnější propojení zahrady s domem, aby okolí lahodilo očím a vzbuzovalo představu klidu a pohody a aby veškeré prvky v zahradě byly ve vzájemném harmonickém vztahu.

Japonská zahrada je umělecké dílo stále tvořené a nikdy nekončící

Krása japonských zahrad spočívá v její jednoduchosti, asymetrii a zvláštní tajemnosti. Je to nikdy nekončící tvůrčí proces napodobit přírodu k jejímu obrazu v malém měřítku a také snaha o splynutí člověka s přírodou. Je nedílnou součástí každodenního života a má především sloužit pro uklidnění mysli, relaxaci načerpání životní energie. A právě proto přináší potěšení především svému tvůrci ale i ostatním, kteří dokážou vnímat božskou krásu přírody.

 

Tvorba japonské zahrady

Při zakládání japonské zahrady je důležité postupovat v souladu se skutečnou přírodní scenérií. Při zakládání umělých jezírek je třeba postupovat podle skutečných a přirozených obrysů přírodních jezírek. To samé platí při vytváření kopců a případných vodních potůčků.

Symbolika japonských zahrad – Balvany a kameny v japonské zahradě napodobují hory a skaliska

Pro japonské zahrady je symbolické nepravidelnost, drsnost, asymetrie, stáří, patina, zvuk tekoucí vody a celková dokonalost ve své nedokonalosti.

Lampa s patinou ve tvaru lotosového květu symbolicky osvětluje vodní hladinu okrasného jezírka

Pro tvorbu japonské zahrady je důležité mít talent, cit a trpělivost zacházet se stromy, keři, kameny, vodou a doplňky mající určitý svůj význam. Mohou jimi být různých tvarů a velikostí lucerny, vítací sloupy, vodní nádržky, můstky, kamenné cesty, bambusové výtvory, písek a kamení.

Lotosový květ v jezírku symbolizuje znovuzrození, dlouhověkost a duchovní čistotu