Galerie

Při zakládání japonské zahrady je důležité postupovat v souladu  se skutečnou přírodní scenérií. Při zakládání umělých jezírek je třeba postupovat podle skutečných a přirozených obrysů přírodních jezírek. To samé platí při vytváření kopců a případných vodních potůčků


 

Úprava pozemku a zahrady rok 2009
Úprava pozemku a zahrady rok 2009
Založení okrasné zahrady rok 2010
Založení okrasné zahrady rok 2010
Založení japonské zahrady rok 2012
Založení japonské zahrady rok 2012
Tvorba japonské zahrady rok 2013
Tvorba japonské zahrady rok 2013
Tvorba japonské zahrady rok 2014
Tvorba japonské zahrady rok 2014
Tvorba japonské zahrady rok 2015
Tvorba japonské zahrady rok 2015
Tvorba japonské zahrady rok 2016
Tvorba japonské zahrady rok 2016
Tvorba japonské zahrady rok 2017
Tvorba japonské zahrady rok 2017

Tak jako si přizpůsobily Čínské zahrady Japonci svým podmínkám a vkusu, tak stejným způsobem si i ostatní země přizpůsobují zahrady svým podmínkám a možnostem