Galerie

Při zakládání japonské zahrady je důležité postupovat v souladu se skutečnou přírodní scenérií. Při zakládání umělých jezírek je třeba postupovat podle skutečných a přirozených obrysů přírodních jezírek. To samé platí při vytváření kopců a případných vodních potůčků.

 

Úprava pozemku a zahrady rok 2009.

 

Založení okrasné zahrady rok 2010.

 

Založení japonské zahrady rok 2012.

 

Tvorba japonské zahrady rok 2013.

 

Tvorba japonské zahrady rok 2014.

 

Tvorba japonské zahrady rok 2015.

 

Tvorba japonské zahrady rok 2016.

 

Tvorba japonské zahrady rok 2017.