O mně

Jsem milovník japonských zahrad stále se učící a tvořící

Umění japonských zahrad

K tvorbě zahradního umění přispěla v Číně a později i v Japonsku velkou měrou tehdejší a dnes již velice známá a rozšířená věda Feng – Šuej (風水), (vítr a voda). Věda Feng – Šuej vychází z principu Jin a Jang (陰), (ženský a mužský princip). Dvě opačné ale navzájem doplňující se síly existující ve společné harmonii. Vědění hlásalo, že každý zásah do této vzájemné harmonie přivolávalo na člověka nevoli zlých duchů. Tyto pověry v tehdejší době měli praktické důvody, aby lidé stavěli domy a zahrady jako přirozenou součást přírody.
Po dostavbě rodinného domu svépomocí a při následném budování okrasné zahrady jsem se v duchu těchto zásad snažil a stále snažím alespoň přiblížit těmto prastarým a moudrým pravidlům. Japonskou zahradu evropského stylu tvořím od roku 2012. Usiluji o co nejtěsnější propojení zahrady s domem, aby okolí lahodilo očím a vzbuzovalo představu klidu a pohody a aby veškeré prvky v zahradě byly ve vzájemném harmonickém vztahu.

Japonská zahrada musí poskytovat co největší intimitu a proto jsem ji vyčlenil od okolí zdmi a živými ploty, které zároveň slouží jako vhodné pozadí pro okrasné stromky a keře. Na malém pozemku o sedmi stech metrech čtverečních se snažím o zdání hloubky dodržováním daných pravidel. Iluzi většího prostoru dosahuji pěstováním větších stromů dále od domu, zatím co menší stromky a keře vysazuji, nebo již pěstuji u domu. S pohledem přes ně pak vypadá zahrada větší a rozmanitější. Tím také dociluji pravidla, že zahrada při jakémkoli směru pohledu neleží jako na dlani.
Stromy v japonské zahradě jsou symbolem dlouhého života, věčného štěstí a blaženosti. Větve některých jehličnatých stromů tvaruji do pomyslných obláčků. Tvarované stromy symbolizují kamenné kompozice, mořské vlny, nebo jiné přírodní formy jako zmíněné obláčky.
Balvany a kameny jsem v zahradě použil na stavbu stezek, kamenných symbolických kompozic a také při vytvoření okrasného jezírka pro japonské kapry KOI. Kamenné kompozice jsem umístil tak, aby dávaly svým uložením v zahradě určitou dynamičnost.
Celkově strohý ráz zahrady jsem zjemnil vysazením stálezelených keřů bobkovišní, azalek, rododendronů, japonských pierysů, brslenů a také magnolie.
Do zahrady jsem také umístil doplňky japonských zahrad, kterými jsou vítací sloup, zahradní a  vodní lampy a  kamenná a pískovcová pítka pro ptactvo.