O mně

Jsem milovník japonských zahrad stále se učící a tvořící

Umění japonských zahrad 

K tvorbě zahradního umění přispěla v Číně a později i v Japonsku velkou měrou tehdejší a dnes již velice známá a rozšířená věda Feng - Šuej (風水 - Vítr a Voda). Věda Feng - Šuej vychází z principu Jin a Jang (ženský a mužský princip). Dvě opačné ale navzájem doplňující se síly existující ve společné harmonii. Vědění hlásalo, že každý zásah do této vzájemné harmonie přivolávalo na člověka nevoli zlých duchů. Tyto pověry v tehdejší době měly praktické důvody, aby lidé stavěli domy a zahrady jako přirozenou součást přírody. 

Po dostavbě rodinného domu svépomocí a při následném budování okrasné zahrady jsem se v duchu těchto zásad snažil a stále snažím alespoň přiblížit těmto prastarým a moudrým pravidlům. Japonskou zahradu evropského stylu tvořím od roku 2012. Usiluji o co nejtěsnější propojení zahrady s domem, aby okolí lahodilo očím a vzbuzovalo představu klidu a pohody a aby veškeré prvky v zahradě byly ve vzájemném harmonickém vztahu. 

Japonská zahrada musí poskytovat co největší intimitu a proto jsem ji vyčlenil od okolí zdmi a živými ploty, které zároveň slouží jako vhodné pozadí pro okrasné stromky a keře. Na malém pozemku o sedmi stech metrech čtverečních se snažím o zdání hloubky dodržováním daných pravidel. Iluzi většího prostoru dosahuji pěstováním větších stromů dále od domu, zatímco menší stromky a keře vysazuji, nebo již pěstuji u domu. S pohledem přes ně pak vypadá zahrada větší a rozmanitější.  Tím také dociluji pravidla, že zahrada při jakémkoli směru pohledu neleží jako na dlani. 

Stromy v japonské zahradě jsou symbolem dlouhého života, věčného štěstí a blaženosti. Větve některých jehličnatých stromů tvaruji do pomyslných obláčků. Tvarované stromy symbolizují kamenné kompozice, mořské vlny, nebo jiné přírodní formy jako zmíněné obláčky. 

Balvany a kameny jsem v zahradě použil na stavbu stezek, kamenných symbolických kompozic a také při vytvoření okrasného jezírka pro japonské kapry KOI. Kamenné kompozice jsem umístil tak, aby dávaly svým uložením v zahradě určitou dynamičnost.

Celkově strohý ráz zahrady jsem zjemnil vysázením stálezelených keřů bobkovišní, azalek, rododendronů, japonských pierysů, brslenů a také magnolie. 

Do zahrady jsem také vhodně umístil tradiční doplňky japonských zahrad, kterými jsou lucerny různých velikostí, vítací sloup, vodní nádržky a drobné kamení. 

Věřím, že japonská zahrada nepřináší potěšení nejenom mně, ale i ostatním, kteří dokáží vnímat božskou krásu přírody 

Autor webu
Autor webu

Zdeněk Čejka

Přirozenou součástí každého domu je okrasná zahrada

Podívejte se také na web

Jak si Postavit Dům

svépomocí

jaksipostavitdum.cz
jaksipostavitdum.cz