Přeskočit na obsah

Umělecké dílo stále tvořené a nikdy nekončící

Tvorba Japonské zahrady evropského stylu realizované svépomocí a podle prastarých a moudrých pravidel. Tvůrce usiluje o co nejtěsnější propojení zahrady s domem, aby okolí lahodilo očím a vzbuzovalo představu klidu a pohody a aby veškeré prvky v zahradě byly ve vzájemném harmonickém vztahu.

Tvorba japonské zahrady

Po dostavbě rodinného domu svépomocí a při následném budování okrasné zahrady jsem se v duchu těchto zásad snažil a stále snažím alespoň přiblížit těmto prastarým a moudrým pravidlům. Japonskou zahradu evropského stylu tvořím od roku 2012. Usiluji o co nejtěsnější propojení zahrady s domem, aby okolí lahodilo očím a vzbuzovalo představu klidu a pohody a aby veškeré prvky v zahradě byly ve vzájemném harmonickém vztahu tvůrčí proces napodobit přírodu k jejímu obrazu v malém měřítku a také snaha o splynutí člověka s přírodou. Je nedílnou součástí každodenního života a má především sloužit pro uklidnění mysli, relaxaci načerpání životní energie. A právě proto přináší potěšení především svému tvůrci ale i ostatním, kteří dokážou vnímat božskou krásu přírody.

Umění japonských zahrad

K tvorbě zahradního umění přispěla v Číně a později i v Japonsku velkou měrou tehdejší a dnes již velice známá a rozšířená věda Feng – Šuej (風水), (vítr a voda). Věda Feng – Šuej vychází z principu Jin a Jang (陰), (ženský a mužský princip). Dvě opačné ale navzájem doplňující se síly existující ve společné harmonii. Vědění hlásalo, že každý zásah do této vzájemné harmonie přivolávalo na člověka nevoli zlých duchů. Tyto pověry v tehdejší době měli praktické důvody, aby lidé stavěli domy a zahrady jako přirozenou součást přírody.

Krása japonských zahrad spočívá v její jednoduchosti, asymetrii a zvláštní tajemnosti.

Je to nikdy nekončící tvůrčí proces napodobit přírodu k jejímu obrazu v malém měřítku a také snaha o splynutí člověka s přírodou. Je nedílnou součástí každodenního života a má především sloužit pro uklidnění mysli, relaxaci načerpání životní energie. A právě proto přináší potěšení především svému tvůrci ale i ostatním, kteří dokážou vnímat božskou krásu přírody.

Lampa s patinou ve tvaru lotosového květu symbolicky osvětluje vodní hladinu okrasného jezírka

Pro tvorbu japonské zahrady je důležité mít talent, cit a trpělivost zacházet se stromy, keři, kameny, vodou a doplňky mající určitý svůj význam. Mohou jimi být různých tvarů a velikostí lucerny, vítací sloupy, vodní nádržky, můstky, kamenné cesty, bambusové výtvory, písek a kamení.

Založení japonské zahrady

Během zakládání japonské zahrady je důležité postupovat v souladu se skutečnou přírodní scenérií. Při vytváření umělých jezírek je třeba postupovat podle skutečných a přirozených obrysů přírodních jezírek. To samé platí při vytváření kopců a případných vodních potůčků.